Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Έτος Κ.Π. Καβάφη το 2013Ποσειδωνιαται  

Ποσειδωνιάταις τοῖς ἐν τ  Τυρρηνικ κόλ-
π τό μέν ἐξ ἀρχῆς Ἕλλησιν οὖσιν ἐκβαρβα-
ρῶσθαι Τυρρηνοῖς ἤ Ρωμαίοις γεγονόσι και
τήν τε φωνήν μεταβεβληκέναι, τά τε πολλά
τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἄγειν δέ μιάν τινα αὐ-
τούς τῶν ἑορτῶν τῶν Ἑλλήνων ἔτι καί νῦν,
ἐν συνιόντες ἀναμιμνήσκονται τῶν ἀρ-
χαίων ὀνομάτων τε καί νομίμων, ἀπολοφυ-
ράμενοι πρός ἀλλήλους καί δακρύσαντες
ἀπέρχονται.
                                      ΑΘΗΝΑΙΟΣ


Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδωνιάται
εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευμένοι
με Τυρρηνούς, και με Λατίνους, κι' άλλους ξένους.
Το μόνο που τους έμενε προγονικό
ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες,
με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους.
Κ' είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής
τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται,
και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε,
που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι.
Και πάντα μελαγχολικά τελείων' η γιορτή τους.
Γιατί θυμούνταν που κι' αυτοί ήσαν Έλληνες -
Ιταλιώται έναν καιρό κι' αυτοί·
και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν,
να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά
βγαλμένοι -ω συμφορά!- απ' τον ελληνισμό.

                                                                 Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου