Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Η κίνηση της βιβλιοθήκης κατά το σχολικό έτος 2012-2013


Συγκριτικά  στοιχεία  μεταξύ των σχολικών ετών 
2011-2012 = 548 και 2012-2013 = 523 κατά τμήμα  και  τάξη:

     2011/2012      2012/2013
                      
Το  Α1    38  -  98 

Το  Β1    40  -  39

Το  Γ1  14  - 12


Το  Α2      8  -  35 

Το  Β2  105  -  73 

Το  Γ2    0  -  54


Το  Α3    75  -    3 

Το  Β3    19  -  61

Το  Γ3  19  - 22


Το  Α4    30  -    8

Το  Β4    61  -  25

Το  Γ4  10  - 37

Το  Α5    24  -  14 


Το  Β5  101   -
δεν υπάρχει τμήμα

Το  Γ5    4  - 42


Σύνολο:  175  -  158  βιβλία


Σύνολο:  326 - 198 βιβλία

Σύνολο:  47 - 167 βιβλία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου