Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Ποιητικό ημερολόγιο 20129-15/4


Έργο του Κ. ΠαρθένηΠιστεύω


Η Αγάπη, μόνο, βαστάζει όλα τα φορτία.
Μπορ
ώ να βαστάζω όλα τα φορτία.
Γιατί
η Αγάπη είναι το μέγα φορτίο!
Η Αγάπη σηκώνει το βάρος τ' ουρανού.
Μπορ
ώ να σηκώνω το βάρος τ' ουρανού.
Η Αγάπη υπομένει τα μαρτύρια της πυράς.
Μπορ
ώ να υπομένω τα μαρτύρια της πυράς.
Γιατί
η Αγάπη είναι ο ουρανός και η πυρά!
Η Αγάπη πιστεύει στη ζωή και στο θάνατο.
η Αγάπη πιστεύει στο θαύμα.
Μπορ
ώ να πιστεύω στη ζωή και στο θάνατο
μπορ
ώ να πιστεύω στο θαύμα.
Γιατί
η Αγάπη είναι η ζωή και ο θάνατος!
Γιατί
η Αγάπη είναι το θαύμα!
Η Αγάπη προσεύχεται κ' ενεργεί
η Αγάπη αγρυπνεί.
Μπορ
ώ να προσεύχομαι και να ενεργώ
μπορ
ώ να αγρυπνώ.
Γιατί
η Αγάπη είναι προσευχή και πράξη!
Γιατί
η Αγάπη είναι η μυστική αγρυπνία!
Η Αγάπη κρατάει όλα τα χαμόγελα και όλα τα δάκρυα.
Μπορ
ώ να χαμογελώ και να κλαίω όλα τα δάκρυα -
γιατί
η Αγάπη είναι η χαρούμενη θλίψη!
Η Αγάπη δίνει τον άρτο και τον οίνο
εγγύηση για την αιωνιότητα.
Μπορ
ώ να μεταλάβω τον άρτο και τον oίvo
εγγύηση για την αιωνιότητα.
Γιατί
η Αγάπη είναι ο Μυστικός Δείπνος!
Κ’
η μεγάλη υπόσχεση!
Η Αγάπη έπλασε τον άνθρωπο
η Αγάπη εδώρησε το φως.
Πιστεύω στ
ον άνθρωπο
πιστεύω στ
ην Αγάπη.
Γιατί
η Αγάπη είναι το φως και η δωρεά!
Γιατί
η Αγάπη είναι ο Άνθρωπος!
Μελλισάνθη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου